Pořadatel

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. a, Kasper Swix team ve spolupráci se Stopa pro život, z.s. a Petr Čech Sport, a.s.

Účast

Závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodu se mohou účastnit závodníci starší 15 let, v případě, že jsou mladší 18 let, musí při prezentaci předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Termín

9.3.2024

Start/cíl

Špindlerův Mlýn – Svatý Petr

Místo prezence

Závodní kancelář areálu Svatý Petr

 

Termín

09.03.2024 – 09.03.2024

Místo

Areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně

Registrace

Prvních 300 přihlášených obdrží účastnickou čepici a účastnický odznak.

Online

do středy 6.3.2024 na stopaprozivot.cz

Na místě

registrace na místě je možná, ale pouze v omezené míře, dle možností pořadatele.


Prezence

v pátek 8.3.2024 16:00- 21:00
v sobotu 9.3.2024 6:30- 8:00

Startovné

Hlídky

 • do 31.12.2023 – 3500 Kč
 • do 6.3.2024 – 4500 Kč
 • na místě – 5000 Kč

Jednotlivci

 • do 31.12.2023 – 700 Kč
 • do 6.3.2024 – 900 Kč
 • na místě – 1000 Kč

Kategorie 
 
Složení družstev      

 • Družstva mužů (70 a 50 km) a žen (50 a 25 km). Družstvo je složeno z pěti závodníků.          
 • Družstva veteránů (25 km) – starší 50 let. Družstvo je složeno z pěti závodníků.          
 • V družstvu mužů mohou startovat i ženy. V takovém případě se hodnotí v kategorii mužů.          
 • Družstvo žen může startovat v závodě na 70 km. V takovém případě se hodnotí v kategorii mužů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlídky

Ročník

Trasa

M18+

2006 a st.

70 km

M18+

2006 a st.

50 km

W18+

2006 a st.

50 km

M50+

1974 a st.

25 km

W18+

2006 a st.

24 km

 

Jednotlivci

 

M18-M29

1995- 2006

50 km

M30- M39

1985- 1994

50 km

M40- M49

1975- 1984

50 km

M50- M59

1965- 1974

50 km

M60+

1964 a starší

50 km

W18+

2006 a st.

50 km

M15- M29

1995- 2009

25 km

M30- M39

1985- 1994

25 km

M40- M49

1975- 1984

25 km

M50- M59

1965- 1974

25 km

M60+

1964 a starší

25 km

W15- W29

1995- 2009

25 km

W30- W39

1985- 1994

25 km

W40- W49

1975- 1984

25 km

W50- W59

1965- 1974

25 km

W60+

1964 a starší

25 km

 

Mapa tras

Ceny

První tři jednotlivci a hlídky v každé kategorii obdrží ceny a pohár. Vítězové v kategoriích družstev navíc obdrží i finanční odměnu – PRIZE MONEY.

 • 70 km hlídky muži    5×1000  5 000,- Kč
 • 50 km hlídky muži    5×700    3 500,- Kč
 • 50 km hlídky ženy    5×700    3 500,- Kč
 • 25 km hlídky muži    5×500    2 500,- Kč
 • 25 km hlídky ženy    5×500    2 500,- Kč

Vyhlášení vítězů 69. ročníku K – 70 9. 3. 2024

 • Ve 14.00 hod. v prostorách prezence

Vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů

 • Vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů proběhne bezprostředně po vyhlášení 69. ročníku K - 70
   

Přihlásit se online

Trasy

Závodní trasy

Závod 5členných hlídek

 • 25 km (muži, ženy) - popis trasy níže

 • 50 km (muži, ženy) - popis trasy níže

 • 70 km (muži) 

start od 8:00, každých 30 sekund tři hlídky dle startovních čísel a dle časů ve startovní listině.

Popis trasy na 70km

Start – Svatý Petr Špindlerův Mlýn – 50°43’12.280″N, 15°36’50.365″En

Hromovka – rozcestí Struhadla – Krásná Pláň – Nad Krásnou Plání- stanice lanovky – rozcestí za lanovkou – Srub – nad Láhrovými Boudami – Zinneckerova strouha – Liščí cesta – rozcestí nad Tetřevími Boudami – rozcestí u Lesní boudy – Zahrádky – vysílač – Pražská bouda rozcestí – Krausovy Boudy – U Modrých Kamenů – Pardubické Boudy – pod Černou horou – pod Zrcadly – pod Kolínskou boudou – Pražská bouda – Liščí cesta – Zinneckerova strouha nad Láhrovými Boudami – Srub – Krásná Pláň – Struhadla -Hromovka – cíl Svatý Petr

Časový limit pro dokončení závodu na Pražské boudě je v 11:30 hod. při cestě směrem na Světlou horu. Časový limit pro ukončení závodu: 16:30 hod. 

Občerstvovací stanice závodu jsou Na Pražské boudě a na Srubu

Oficiální kontroly

(Označení kontrol symbolem K)

K 1 – Srub
K 2 – Pražská bouda
K 3 – Rozcestí pod Černou horou
K 4 – Pražská bouda
K 5 – Srub

Závod jednotlivců

 • na 25 km a 50 km hromadný start po kategoriích ve vlnách po startu hlídek.

Popis trasy na 25 km:

Svatý Petr Špindlerův Mlýn – Hromovka – rozcestí Struhadla – Krásná Pláň – Nad Krásnou Plání – stanice lanovky - rozcestí za lanovkou – Krásná Pláň – Struhadla – Hromovka – cíl Svatý Petr

Popis trasy na 50 km:

Start Svatý Petr Špindlerův Mlýn – Hromovka – rozcestí Struhadla – Krásná Pláň – Nad Krásnou Plání – stanice lanovky – rozcestí za lanovkou – Srub – nad Láhrovými Boudami – Zinneckerova strouha – Liščí cesta – rozcestí nad Tetřevími Boudami – rozcestí u Lesní boudy – Zahrádky – vysílač 
 

Informace o závodu

Různé

 • Startovní čísla nebudou zasílána poštou.

 • Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv odložené věci účastníků.

 • Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí, a odpovídají za svůj zdravotní stav.

 • Závodníci nesmí opustit trať závodu, pokud neinformují o ukončení závodu nejbližší kontrolu.

 • Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům.

 • Parkování v areálu Svatý Petr není možné. Využijte oficiálních parkovacích ploch ve Špindlerově Mlýně.

 • Závodí se dle pravidel lyžařských závodů a tohoto rozpisu. Protesty musí být předloženy do 15 min. od zveřejnění neoficiální výsledkové listiny s vkladem 500,- Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

Složení JURY

Ředitel závodu Bc. Petr Musil, hlavní rozhodčí Petr Moláček a velitel tratí Petr Murčo.

Zrušení závodu

Informace ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.stopaprozivot.cz, www.krkonosska70.cz  – do středy 6. 3. 2024, 14.00 hod. V případě nekonání závodu se startovné nevrací.

Přihlásit se online

Partneři závodu

Partneři závoduLesy ČR
Tv nova