Aktuálně 28.2.2024

V reakci na aktuální sněhové podmínky rozhodl Organizační výbor Krkonošské 70 o změnách v rámci organizace závodu a vydání nových propozic, viz. níže.

Pořadatel

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. a, Kasper Swix team ve spolupráci se Stopa pro život, z.s. a Petr Čech Sport, a.s.

Účast

Závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodu se mohou účastnit závodníci starší 15 let, v případě, že jsou mladší 18 let, musí při prezentaci předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Termín

9.3.2024

Start/cíl

Start a cíl se bude nacházet u horní stanice lanovky Pláně ve Špindlerově Mlýně. 

Pro závodníky s nasazeným startovním číslem bude zajištěn transport lanovkou na místo startu v čase 7:30 – 8:15. Výjezd lanovkou je hrazen pořadatelem, závodníci mají výjezd zdarma. 

Po projetí cílem se závodníci s nasazeným startovním číslem dostanou do areálu závodu opět lanovkou.

Areál závodu, místo prezence

•    Závodní kancelář areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně

Startovní procedura

Start hlídek v 9:00, každých 30 sekund tři hlídky dle startovních čísel a dle časů ve startovní listině. 

Start jednotlivců ve vlnách po startu hlídek dle časů ve startovní listině (cca 9:20 první start).

Úschovna v místě startu:

 

V místě startu bude zajištěna v omezené míře úschovna věcí pro oblečení. 

Zavazadla si prosím nechte v hlavní úschovně v zázemí ve velkokapacitním vyhřívaném stanu v areálu Svatý Petr.
 

 

Termín

09.03.2024 – 09.03.2024

Místo

Areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně

Registrace

Prvních 300 přihlášených obdrží účastnickou čepici a účastnický odznak.

Online

 • do středy 6.3.2024 na stopaprozivot.cz

Na místě

 • registrace na místě je možná, ale pouze v omezené míře, dle možností pořadatele.


Prezence

 • v pátek 8.3.2024 16:00- 21:00
 • v sobotu 9.3.2024 6:00- 7:15

Startovné

Hlídky

 • do 31.12.2023 – 3500 Kč
 • do 6.3.2024 – 4500 Kč
 • na místě – 5000 Kč

Jednotlivci

 • do 31.12.2023 – 700 Kč
 • do 6.3.2024 – 900 Kč
 • na místě – 1000 Kč

Ceny

První tři jednotlivci a hlídky v každé kategorii obdrží ceny a pohár. Vítězové v kategoriích družstev navíc obdrží i finanční odměnu – PRIZE MONEY.

 • 30 km hlídky muži – 5x700 Kč = 3500 Kč
 • 30 km hlídky ženy – 5x700 Kč = 3500 Kč

Vyhlášení vítězů 69. ročníku K – 70 9. 3. 2024

 • Ve 14.00 hod. v prostorách prezence

Vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů

 • Letos se vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů konat nebude, protože kvůli špatným sněhovým podmínkám nemohl být uspořádán závod na Šumavě a Božím Daru


 

Trasy

Závodní trasa

Z důvodu špatných sněhových podmínek rozhodl organizační výbor o sjednocení trasy pouze na 1 distanci. Pojede se po původní trase závodu na Pražskou boudu, kde bude otočka a pojede se zpět. Trasu si můžete prohlédnout ZDE

Celková délka je 32 km

Na 16 km bude občerstvovačka na Pražské boudě. 

Kategorie 

 

Hlídky (32 km):

 •  muži (2006 a starší)
 •  ženy (2006 a starší)

Jednotlivci (32 km):

M18 – M29: 1995 – 2005
M30 – M39: 1985 – 1994
M40 – M49: 1975 – 1984
M50 – M59: 1965 – 1974
M60+: 1964 a starší

W18 – W39: 1995 – 1985
W40+: 1984 a starší
 

Složení družstev/hlídek:

 • Hlídky mužů a žen.
 • Hlídka je složena z pěti závodníků.
 • V družstvu mužů mohou startovat i ženy, v takovém případě se hodnotí v kategorii mužů.

Občerstvovací stanice závodu

 • Na Pražské boudě

Časový limit pro ukončení závodu

 • 14:00 hod v cíli na Pláních

Informace o závodu

Různé

 • Startovní čísla nebudou zasílána poštou.

 • Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv odložené věci účastníků.

 • Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí, a odpovídají za svůj zdravotní stav.

 • Závodníci nesmí opustit trať závodu, pokud neinformují o ukončení závodu nejbližší kontrolu.

 • Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům.

 • Parkování v areálu Svatý Petr není možné. Využijte oficiálních parkovacích ploch ve Špindlerově Mlýně.

 • Závodí se dle pravidel lyžařských závodů a tohoto rozpisu. Protesty musí být předloženy do 15 min. od zveřejnění neoficiální výsledkové listiny s vkladem 500,- Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.

Složení JURY

Ředitel závodu Bc. Petr Musil, hlavní rozhodčí Petr Moláček a velitel tratí Petr Murčo.

Zrušení závodu

Rozhodnutí o případném nekonání závodu bude zveřejněno v pondělí 4.3.2024

Partneři závodu

Partneři závoduLesy ČR
Tv nova