Nová registrace
3.
březen

Krkonošská 70 LAWI

areál Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně | 15° 36' 49.691" E 50° 43' 11.474" N
On-line registrace do 27.02.2018
637 závodníků | Seznam přihlášených

Již od roku 1955 se koná jeden z nejtěžších a nejstarších závodů po krkonošských hřebenech, závod hlídek. 8. rokem je také závod součástí zimní série Stopa pro život a stejně dlouho se zde konají závody jednotlivců na 25 a 50 km. 

63. ročník KRKONOŠSKÁ 70
3. 3. 2018

PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel:
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. a Kasper Swix team ve spolupráci se Stopa pro život, z.s. a Petr Čech Sport, a.s.


Účast: Závod je veřejný, startují registrovaní i neregistrovaní závodníci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodu se mohou účastnit závodníci starší 15 let. V případě, že jsou mladší 18 let, musí při prezentaci předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Program závodu:
Pátek 2. 3. 2018 
15.00 - 21.00 - prezentace a výdej startovních čísel v závodní kanceláři v areálu Svatý Petr

Sobota 3. 3. 2018 
06.00 - 08.00 – prezentace a výdej startovních čísel v závodní kanceláři v areálu Svatý Petr
08.00 - start hlídek na 70 km, 50 km muži, 50 km ženy, 25 km veteráni, 25 km ženy každých 30 sekund tři družstva / hlídky / dle startovních čísel a dle časů podle startovní listiny.
/ každá hlídka má předem stanovený čas startu viz. startovní listina - v případě nedodržení předepsaného startovního času - následuje opožděný start s časovou penalizací /

Po startu hlídek následuje hromadný start jednotlivců po kategoriích v pořadí 50 km muži, 50 km ženy, 25 km muži, 25 km ženy. (Start po kategoriích ve vlnách přibližně po 30 závodnících).

16.30 - konec závodu

Tratě:
70/50/25 km volně - hlídky, 50/25 km volně – jednotlivci

K 70 – hlídky

Kategorie/označení   Ročník Trasa Soutěž
M19+ muži 1999 a st. 70 km Free
M19+ muži 1999 a st. 50 km Free
W19+ ženy 1999 a st. 50 km Free
M50+ muži 1968 a st. 25 km Free
w19+ ženy 1999 a st. 25 km Free

 

Složení družstev:
Družstva mužů (70 a 50 km) a žen (50 a 25 km). Družstvo je složeno z 5ti závodníků.
Družstva veteránů (25 km) - starší 50 let.Drušstvo je složeno z 5 závodníků.

V družstvu mužů mohou startovat i ženy. V takovém případě se hodnotí v kategorii mužů.

Družstvo žen může startovat v závodě na 70 km. V takovém případě se hodnotí v kategorii mužů.

K 70 - jednotlivci

Kategorie/označení   Ročník Trasa Soutěž
M 19-29 muži 1989-1999 50 km Free
M 30-39 muži 1979-1988 50 km Free
M 40-49 muži 1998-1978 50 km Free
M 50-59 muži 1959-1968 50 km Free
M 60+ muži 1958 a st. 50 km Free
         
W 19+ ženy 1999 a st. 50 km Free
         
M 17-18 junioři 2000-2001 25 km Free
M 19-29 muži 1989-1999 25 km Free
M 30-39 muži 1979-1988 25 km Free
M 40-49 muži 1969-1978 25 km Free
M 50-59 muži 1959-1968 25 km Free
M 60+ muži 1958 a st. 25 km Free
         
W 17-18 juniorky 2000-2001 25 km Free
W 19-29 ženy 1989-1999 25 km Free
W 30-39 ženy 1979-1988 25 km Free
W 40-49 ženy 1969-1978 25 km Free
W 50-59 ženy 1959-1968 25 km Free
W 60+ ženy 1958 a st. 25 km Free

Open jízda:

V rámci Krkonošské 70 je pro účastníky připravena nezávodní Open fitness vyjížďka s instruktorem Stopy pro život, v rámci které se pojede volným tempem fandit přímo na trať.
Pro konfort využijeme lanovku ve Svatém Petr nahoru i dolů. Na Open jízdu je nutné se přihlásit předem v registračním systému Stopy pro život a cena Open jízdy je 200,- Kč.
Vyráží se společně v 09.30 hod. z areálu zázemí Krkonošské 70 ve Špindlerově Mlýně.

 

Startovné:
Převodem do 31. 12. 2017
500 Kč – Jednotlivci, 2 500 Kč – hlídky

Převodem do 27. 2. 2018

600 Kč – Jednotlivci, 3 000 Kč – hlídky

Na místě v hotovosti:
700 Kč – Jednotlivci, 3 500 Kč - hlídky

 

Losování a přidělení čísel proběhne ve středu 28.2.2018. 
Startovní listina bude zveřejněna ve čtvrtek 1.3.2018 na webu www.stopaprozivot.cz a www.lokotrutnov.cz/nase-akce/krkonosska-70

Časomíra:

Kapitán týmu obdrží při prezentaci jednu identifikační čipovou kartu, kterou zaznamenává průjezd kontrolami na trati. Oficiální kontroly jsou popsány u popisu trati. Za neodevzdanou identifikační čipovou kartu bude účtováno 500 Kč/ks. Každé startovní číslo je již opatřeno nevratným čipem.

Prezentace a registrace:
Každý závodník se musí zaregistrovat online do 27. 2. 2018 v systému www.stopaprozivot.cz/Login.php a přihlásí se do závodu. Za družstvo se hlásí kapitán – velitel hlídky, který zaplatí celou částku. Startovní číslo si jednotlivci a hlídky vyzvednou v závodní kanceláři, nebo ve stanu organizátora v areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně - v prostoru startu a cíle dne 2. 3. 2018 od 15.30 do 21.00 hodin. Popřípadě 3. 3. 2018 od 6.00 – 8.00. Za správnost údajů všech členů družstva, uvedených v přihlášce a za zdravotní stav členů zodpovídá její vedoucí, který je uveden na prvním místě. Povolení startu ve věkových kategoriích dospělých, vydané sportovními svazy ČUS, pro tento závod neplatí!

Ceny:
První tři jednotlivci a družstva v každé kategorii obdrží ceny a vítěz pohár. Vítězové v kategoriích družstev navíc obdrží i finanční odměnu – PRIZE MONEY.

70 km hlídky muži 5x1000 5 000,- Kč
50 km hlídky muži 5x700 3 500,- Kč
50 km hlídky ženy 5x700 3 500,- Kč
25 km hlídky muži 5x500 2 500,- Kč
25 km hlídky ženy 5x500 2 500,- Kč

 

Vyhlášení vítězů 63. ročníku K 70
3. 3. 2018  ve 14 hod. v prostorách startu a cíle závodu K 70.

Vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů.
Vyhlášení celkových výsledků seriálu závodů proběhne bezprostředně po vyhlášení 63. ročníku Krkonošské 70.

Popis tratí: Muži -70 km:
Start - Svatý Petr Špindlerův Mlýn - 50°43'12.280"N, 15°36'50.365"E
Hromovka – rozcestí Struhadla - Krásná Pláň - Nad Krásnou Plání-
stanice lanovky - 50°42'23.347"N, 15°36'59.361"E
rozcestí za lanovkou - Srub - nad Láhrovými Boudami - Zinneckerova strouha - Liščí cesta - rozcestí nad Tetřevími Boudami - rozcestí u Lesní boudy - Zahrádky - vysílač - Pražská bouda rozcestí - Krausovy Boudy - U Modrých Kamenů - Pardubické Boudy - pod Černou horou - pod Zrcadly - pod Kolínskou boudou - Pražská bouda - Liščí cesta - Zinneckerova strouha nad Láhrovými Boudami - Srub - Krásná Pláň - Struhadla -Hromovka - cíl Svatý Petr

Muži, ženy / hlídky / + Jednotlivci - 50 km:
Start Svatý Petr Špindlerův Mlýn - Hromovka - rozcestí Struhadla - Krásná Pláň - Nad Krásnou Plání - stanice lanovky – rozcestí za lanovkou - Srub - nad Láhrovými Boudami - Zinneckerova strouha - Liščí cesta - rozcestí nad Tetřevími Boudami – rozcestí u Lesní boudy - Zahrádky - vysílač - Pražská bouda - Liščí cesta - Zinneckerova strouha - nad Láhrovými Boudami - Srub -Krásná Pláň - Sruhadla - Hromovka - cíl Svatý Petr

Ženy, veteráni / Hlídky / + Jednotlivci -25 km:
Start Svatý Petr Špindlerův Mlýn - Hromovka - rozcestí Struhadla - Krásná Pláň - Nad Krásnou Plání - stanice lanovky -rozcestí za lanovkou - Krásná Pláň - Struhadla - Hromovka - cíl Svatý Petr

Oficiální kontroly závodu: (označení kontrol symbolem K)

K 1 - Srub
K 2 - Pražská bouda
K 3 - Rozcestí pod Černou horou
K 4 - Pražská bouda
K 5 - Srub

Občerstvovací stanice závodu: Na Pražské boudě a na Friesových boudách

Časový limit: 
Časový limit pro dokončení závodu na Pražské boudě je v 11:30 hod., při cestě směrem na Světlou Horu.

 

Zrušení závodu:

Informace ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.stopaprozivot.cz , www.lokotrutnov.cz/nase-akce/krkonosska-70 - do středy 28.2.2018, 14:00hod. V případě nekonání závodu se startovné nevrací.

Různé:
Závodí se dle pravidel lyžařských závodů.
Startovní čísla nebudou zasílána poštou.
Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv odložené věci účastníků.
Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svůj zdravotní stav.
Závodníci nesmí opustit trať závodu, pokud neinformují o ukončení závodu nejbližší kontrolu.
Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům.
Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven.
Parkování v areálu Svatý Petr není možné. Využijte oficiálních parkovacích ploch ve Špindlerově Mlýně.

Pokud chcete, aby Váš závodní doprovod vyrazil fandit na běžkách na hřebeny Krkonoš, je možné pro doprovod v registračním systému Stopy pro život spolu se startovným dokoupit zpáteční jízdenku na lanovku ve Svatém Petru za zvýhodněnou cenu 200,-Kč.

Složení JURY:
Ředitel závodu: Bc. Petr Musil, hlavní rozhodčí Jindřich Janáček a velitel tratí Petr Murčo.

 

 • INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
   cus  slcr MMMR  CeskoJede msmt
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  zpmv lawi2 CS n RGB  STRABAG teams work

 • GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
  ceska televize
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER  Radiožurnál
 • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  NORDIC
 • PARTNEŘI

  rossignol Nutrend 2018 ghc genetics kilpi   Craft ave hotels
 • OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ


  LOAP tkf Birell 2017   Helland toitoi   sporticus Panzani Logo Lillsport