SKI PRESTIGE TROPHY INDIVIDUAL (SPTI)

SKI PRESTIGE TROPHY INDIVIDUAL (SPTI)2022-02-04T08:36:04+00:00

Soutěž jednotlivců v rámci seriálu Stopa pro život na vybraných tratích. Závodníci soutěží mezi sebou v příslušných kategoriích podle věku a pohlaví.

 

Trasy započítávané do SPTI

Závod Trasa
 Ve stopě Zlaté lyže  dlouhá nebo krátká kombinace
 Jilemnická 50  30/ 45 km klasicky
 Šumavský skimaraton  23 / 46 / 45 km klasicky, volně
 Krkonošská 70  25 / 50 / 70 km volně hlídky i jednotlivci
 Karlův běh  22 / 42 km klasicky, volně

 

Soutěžní kategorie SPTI

 M/W17-39  muži / ženy  2005-1983
 M/W40+  muži / ženy  1982 a starší
M muži 2004 a starší
Ž ženy 2004 a starší

*Soutěžní kategorie Ski Prestige Trophy Individual se liší od kategorií vyhlašovaných na jednotlivých závodech.

Bodování SPTI

Bodování v kategorii:

Závodníci získávají body odpovídající jejich umístění v soutěžní kategorii SPTI. Tyto body se následně násobí koeficientem tratí. Body získané za umístění v jednotlivých závodech se sčítají. Počítají se 4 nejlepší výsledky z 7.

Bodování v absolutním pořadí:

Závodníci získávají body odpovídající jejich umístění v absolutním pořadí SPTI. Tyto body se následně násobí koeficientem tratí. Body získané za umístění v jednotlivých závodech se sčítají. Počítají se 4 nejlepší výsledky z 7.

Bodovací tabulka ZDE

Koeficient tratě

 Ve stopě Zlaté lyže
  Koeficient
krátká kombinace  0,5
dlouhá kombinace 0,8
 Jilemnická 50  
Klasicky Koeficient
   
   
30 km 0,8
45 km 1
 Karlův běh
Volně Koeficient
22 km 1
Klasicky Koeficient
22 km 0,5
45 km 1,2
 Šumavský skimaraton 
Volně Koeficient
23 km 0,5
46 km 1
Klasicky Koeficient
23 km 0,5
42 km 1,2
 Krkonošská 70 
Družstva Koeficient
70 km 1,2
50 km 0,8
25 km 0,5
Jednotlivci Koeficient
50 km 0,5
25 km 0,5

Vyhlášení

Po skončení seriálu, budou slavnostně vyhlášení tři nejlepší závodníci z každé soutěžní kategorie a tři absolutní muži a ženy. Celkové vyhlášení proběhne na posledním závodě –  Krkonošská 70 v místě konání závodu ve Špindlerově Mlýně.

Celkové pořadí SKI Prestige Trophy – prize money absolutní pořadí Muži / absolutní pořadí Ženy
 
1. místo 10 000,-
2. místo 5 000,-
3. místo 4 000,-
4. místo 3 000,-
5. místo 2 000,-
6. místo 1 000,-
 

Podání protestu proti pořadí v SPT

Reklamaci celkového pořadí soutěže SPT je možné uplatnit výhradně u pořadatele SPT – (Stopa pro život, z.s. (info@stopaprozivot.cz), nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků soutěží SPT po každém závodě na www.stopaprozivot.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze účastník soutěže SPT. Pozor! Pořadatel Ski Prestige Trophy neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!
Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Závodník se v případě vlastní chyby vystavuje riziku odebrání bodů. Body mohou být pořadatelem SPT odebrány závodníkovi i zpětně v případě vážného porušení pravidel.