Krkonošská 70 – běh na lyžích s nejdelší tradicí v ČR

S letošním ročníkem seriálu Stopa pro život se rozloučíme na Krkonošská 70 LAWI, nejstarším českém dálkovém závodu v běhu na lyžích, který l6. března oslaví neuvěřitelné 64. narozeniny. Závod, který se původně jmenoval „Po hřebenech Krkonoš“, vznikl v roce 1955 na základě myšlenky obnovy tradice hlídkových závodů branného charakteru. Vlastní pořádání bylo také vedeno snahou popularizovat přírodní oblast Krkonoš a krásu jejích podhůří, bojovat s vlastní vůlí a pohodlností a překonávat sama sebe. Pod všechny jmenované body se může slavná Ká sedmdesátka podepsat i dnes. Zdoláním nejdelší trasy slavného závodu spolu s kamarády v týmu vyvrcholí zimní běžkařská sezóna většiny českých borců – laufařů.

Aktivity krkonošského sportování na úzkých prkýnkách ale samozřejmě spadají mnohem hlouběji do historie, než se datuje 1. ročník K70. První historicky doložená lyžařská túra po hřebenech Krkonoš se uskutečnila 2. dubna 1893 za účasti vrchlabských pánů Adalberta Ehingera juniora, Antona Erbena, Wilhelma Lischky, Karla Sirowatky a Heinricha Thera juniora. Tato túra vedla nejprve pěšky z Vrchlabí přes Strážné a Hříběcí boudy k Lahrovým boudám. Poté již na lyžích tito stoupenci lyžování pokračovali přes Zadní Rennerovky a Studniční horu k Obří boudě. Odtamtud pěšky vystoupili na Sněžku a zpět, aby pak pokračovali přes dnes již neexistující boudu Prince Jindřicha, Polední kameny, Malý Šišák a Špindlerovu boudu na Petrovku, kde přenocovali. Další den pak postupovali přes Vysoké kolo, boudu u Sněžných jam, Krkonoš a Mísečky na Žalý a odtud zpět do Vrchlabí. Slušná túra, když k tomu přičteme tíhu tehdejších prkének, historickou výzbroj a výstroj lyžařů!

Za počátky závodní činnosti v Krkonoších a zároveň ve střední Evropě lze považovat už zmíněný rok 1893, kdy byly ČKSS (Českým krkonošským spolkem ski) uspořádány na Kozinci nedaleko Jilemnice první klubové závody v běhu na lyžích. V dalších letech pak dochází k širokému rozvoji závodní činnosti, od roku 1896 se pravidelně konají závody mistrovství zemí Koruny České, které zpočátku pořádal střídavě ČSK Praha a ČKSS Jilemnice.

K dalšímu rozvoji běžeckého lyžování a lyžařských túr na hřebenech Krkonoš pak přispěly určitě stavby lanových drah. Nejdříve, v roce1928 byl oficiálně zahájen provoz lanovky z Janských Lázní na Černou horu s přepravní kapacitou 120 osob za hodinu. Po válce v roce 1949 byla dokončena stavba doposud nejstarší lanové dráhy svého druhu v Evropě z Pece pod Sněžkou na Sněžku s přepravní kapacitou 250 osob za hodinu.

Historii závodu Krkonošská 70 lze rozdělit do sedmi etap, podle toho, jak se vyvíjela a měnila trať, podle vypisovaných kategorií, modernizace zázemí, atd. Vývojem prošel také název závodu. Z prvních let závodu není název vůbec známý, teprve v letech, kdy došlo k definitivnímu přeložení tratě na hřebeny našich nejvyšších hor, se závod začal nazývat „Po hřebenech Krkonoš“. K další změně názvu pak došlo v roce 1987, kdy se po roční odmlce podnik uskutečnil na nové trase a s novým názvem: Krkonošská sedmdesátka – Memoriál doc. Dr. Miroslava Hlaváčka. Název vzdává poctu členovi prvního předsednictva a později viceprezidentovi Mezinárodní federace orientačního běhu (IOF). Tento název zůstal nezměněn až do roku 1989. Od roku následujícího závod nese dnes již tradiční jméno „Krkonošská sedmdesátka“.

I. etapa: 1955 – 1961: Hledání nejvhodnější trasy. Účastní se pouze mužské desetičlenné hlídky.

II. etapa: 1962 – 1975: Druhá etapa závodu souvisí s definitivním přenesením závodu na hřebeny Krkonoš, postupnou stabilizací trati a s tím spojený název „Po hřebenech Krkonoš“. Od roku 1964 byly zavedeny nově kategorie žen.

III. etapa: 1976 – 1986: Tato etapa je charakterizována trasou závodu od Špindlerovy boudy po cestě Československo-polského přátelství na Obří boudu a odtud zpět na Luční boudu. Trať vydržela s malou odchylkou až do neuskutečněného ročníku v roce 1986. Konec této etapy se vyznačuje také vysokými počty účastníků (okolo 2000 závodníků), pro jejichž průjezd byly stávající komunikace nedostačující a byla tak poškozována chráněná vegetace KRNAP. Právě z tohoto důvodu byl zamýšlený 32. ročník závodu zrušen a nekonal se.

IV. etapa: 1987 – 1990: Opětovné hledáním nové trasy závodu, který se pořádal po roční odmlce pod novým názvem Krkonošská sedmdesátka – Memoriál doc. Dr. Miroslava Hlaváčka. Mužská trasa prvních dvou let této etapy je zajímavá četnými průjezdy stadionu ve Svatém Petru.

Vetapa: 1991 – 2001: Tato etapa se po celou dobu jejího trvání vyznačuje stejnou tratí závodu. V letech 1992 až 1993 byla vypsána kategorie veteránek. Protože však účast v této kategorii čítala pouze dvě družstva žen, byla kategorie v roce 1994 zrušena. Rok 1992 je také zajímavý tím, že všechny hlídky jsou poprvé pětičlenné.

VI. etapa: 2002 – 2011: Přenesení závodní tratě do okolí Černé hory, prodloužení trasy na celých 70 km pro kategorii mužů (v roce 2003) a vypsání nové kategorie mužů i žen na 50 km (v roce 2004). Posledně jmenovaná kategorie se vedle kategorie mužů na 70 km stala hlavní kategorií závodu Krkonošská 70. Novinkou v roce 1994 bylo také registrování běžců pomocí čipů. Tato varianta se však tehdy příliš neosvědčila, i z důvodu vyšší finanční náročnosti se proto v dalších ročnících závodu přistoupilo k tradičním kontrolám na bázi kontrolních stanovišť a papírových startovních průkazů.

VII etapa: 2012 – 2019: Krkonošská 70 se stala součástí seriálu Stopa pro život ve spolupráci s místním pořadatelem TJ Loko Trutnov. Kromě 70 km a 50 km tras pětičlenných hlídek (týmů) přibyly kratší trasy na 25 km pro obě kategorie. Posledních 5 let jsou vypsány také individuální kategorie pro muže a ženy na 25 a 50 kilometrů. Přibylo skvěle vybavené zázemí a služby pro závodníky a jejich doprovod, včetně velkokapacitního vyhřívaného stanu s úschovnou věcí, převlékárnami, cateringem a jídelnou. Nechybí mazárna, půjčovna lyžařské výstroje a Testcentrum lyží Rossignol. Čas je měřen moderní čipovou technologií. Závodníci se mohou zúčastnit celosezónní soutěže Ski Prestige Trophy SPŽ. Závod se pojede v roce 2019 poprvé jako partnerský závod prestižní série Euroloppet. V roce 2015 a 2016 byl závod otevřen i pro speciální kategorii fatbiků.

Použitý zdroj: Diplomová práce Bc. Jany Kirschové: Historie a současnost lyžařského běhu Krkonošská 70 (2007, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu)

2019-03-05T09:41:17+00:00