Informace2020-09-03T12:21:14+00:00

O STOPĚ PRO ŽIVOT

5 lokalit, 5 termínů, 5 příležitostí strávit zimní víkend na horách. Seriál Stopa pro život sdružuje pět oblíbených velkých  českých závodů v běžeckém lyžování. Každý je trochu jiný, má svoji jedinečnou historii, specifické kouzlo, jedinečnou závodní trasu a kulisu. Závody jsou určeny nejširší veřejnosti a nabízí sportovní vyžití každému zájemci bez věkového a výkonnostního omezení, na všech podnicích si na své přijdou i děti díky Dětským závodům s 211. Kromě perfektně připravené stopy a úžasné atmosféry vás čeká bezkonkurenční servis pro závodníky na trase i v zázemí, připravený je i zajímavý doprovodný program pro doprovody a rodiny s dětmi.

0
Závodníků
0
Dětí
0
Kilometrů
0
Lokalit

SLUŽBY

Dorazili jste do místa závodu, venku praští a vy se chcete v klidu a teple převléci a přichystat na závod? Právě na to jsme dobře připraveni. Pro závodníky i jejich doprovod je v zázemí všech akcí postavený vyhřívaný velkokapacitní stan s hlídanou úschovnou a převlékárnou.

V rámci startovného si může každý účastník vybrat, jestli se vám do výbavy lépe hodí lyžařská čepice, čelenka nebo multifunkční šátek, vše od firmy LAWI v originálním designu Stopy pro život 2019.

Pokud se přihlásíte na dospělou trasu dříve než 20 dní před závodem, bude na startovním čísle vytištěno i vaše jméno a příjmení, proto s přihláškami neotálejte, ať máte pořádnou památku.

Na místech, kde vám docházejí síly nejvíc, a potřebujete vzpruhu, najdete dobře zásobené občerstvovačky. Ve stanicích společnosti Nutrend navíc můžete počítat i s gely, tyčinkami a iontovými nápoji právě od předního domácího výrobce sportovní výživy. Chybět nebude ani česká klasika a teplé nápoje na zahřátí.

Součástí startovného je teplé jídlo dle vlastního výběru zdarma.

projekt CZECH RACER 100

V čem spočívá Czech Racer 100? Závodník musí absolvovat oba závody se statusem Euroloppet Champion Race na našem území (Cardion Karlův Běh 15.-16.2.2020 a ČT Šumavský skimaraton 22.-23.2.2020) a v rámci závodů SPŽ mít najeto celkem alespoň 100 závodních kilometrů. Je na každém, jestli to zvládne „jen“ na Karlově běhu a Šumaváku, nebo do toho započítá i další závody seriálu Stopa pro život.

Co za to získáš?

Kromě dobrého pocitu ze spousty najetých kilometrů také originální čepici Czech Racer 100, vosk Start HF 6 v hodnotě 50 € a originální medaili jen pro Czech Racery. 

Předpokladem pro účast v Czech Raceru je vlastnictví Euroloppet pasu. 

Euroloppet pas stojí 39 euro a je platný 10 let. 

SKI SERVIS ve spolupráci se Sporticus.cz

Před závodem je nejdůležitější příprava lyží. Zvolit správnou mázu na konkrétní závod v konkrétní den a hodinu je umění. Co teprve, když je před vámi náročný lauf? V zázemí Stopy pro život je vám k dispozici mazací servis, kde se o vaše úzká prkénka postarají odborníci. K dispozici je několik variant pro obě techniky:

klasická technika volná technika
šupiny/skiny 50 Kč    
Hobby 250 Kč parafín CH, stoupací vosky V, univerzální klistr Hobby 200 Kč parafín CH
Sport 450 Kč parafín LF, stoupací vosky VR, závodní klistr Sport 400 Kč parafín LF
Race 750 Kč parafín LF + HF, stoupací vosky VR Race 650 Kč parafín LF+HF, struktura

Test centrum Rossignol

Rossignol racing team nabízí možnost testování a zapůjčení nejnovějších modelů této francouzské značky přímo na závod Stopy pro život včetně profesionálního servisu. Rezervaci můžete provést zde.

Půjčovna lyží

Nemáte vlastní vybavení a chtěli byste okusit jízdu na běžkách? Přímo v areálu závodů pro vás máme k zapůjčení kompletní vybavení (lyže, hůlky, boty) značky Rossignol. Rezervace předem není nutná.

PRAVIDLA SERIÁLU

Celá pravidla naleznete na samostatné stránce.

PARTNEŘI

CONTACT

Seriál závodů Stopa pro život organizuje Stopa pro život, z.s. ve spolupráci se společností Petr Čech Sport, a.s., specialista na sportovní eventy.

Obecné informace a dotazy: info@stopaprozivot.cz
Tel: +420 721 719 537
Na infolince jsme vám k dispozici ve všední dny od 9:00 – 15:00

Korespondenční adresa:

Petr Čech Sport, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
IČ: 02862336

Fakturační adresa

Stopa pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
IČ: 03402703

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Stopa pro život, z.s., IČO: 034 027 03, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61272, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním seriálu běžeckých závodů Stopa pro život. Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“). 

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací seriálu běžeckých závodů Stopa pro život, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením byl společností jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné Spolkem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailu gdpr@kolopro.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

 1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME PRO : KDE ZPRACOVÁVÁME:
Jméno a příjmení Registrace do závodu, výsledky závodu www.stopaprozivot.cz
Adresa   www.stopaprozivot.cz
Pohlaví Volitelný údaj ve formulářích www.stopaprozivot.cz
Datum narození   www.stopaprozivot.cz
Jazyk Volitelný údaj ve formulářích  
Měna Volitelný údaj ve formulářích  
E-mail Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
Kontaktní telefon Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
IČO/DIČ    
Sportovní klub    
Číslo licence ČSC Identifikace uživatele  
Telefonní číslo – v případě zranění Ochrana zdraví

 

 
Registrační číslo Přiděleno každému závodníkovi ke snadnější identifikaci  
Obrazové a zvukové záznamy Reklamní a marketingové účely sdělovací prostředky, propagační materiály, internet

 

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků v seriálu Stopa pro život
 • Správa uživatelského účtu ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností
 1. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Petr Čech Sport, a.s.
 • Poskytovatel časomíry
 • Poskytovatele platebních bran
 • Spoluorganizátoři závodů
 • Hlavní organizátor závodu
 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace seriálu závodů Stopa pro život a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

 1. INFORMACE O PRÁVECH  SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

 1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na gdpr@kolopro.cz,
 2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci info@stopaprozivot.cz nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@kolopro.cz.  Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.