Informations2019-11-26T13:57:34+00:00

O STOPĚ PRO ŽIVOT

5 lokalit, 5 termínů, 5 příležitostí strávit zimní víkend na horách. Seriál Stopa pro život sdružuje pět oblíbených velkých  českých závodů v běžeckém lyžování. Každý je trochu jiný, má svoji jedinečnou historii, specifické kouzlo, jedinečnou závodní trasu a kulisu. Závody jsou určeny nejširší veřejnosti a nabízí sportovní vyžití každému zájemci bez věkového a výkonnostního omezení, na všech podnicích si na své přijdou i děti díky Dětským závodům s 211. Kromě perfektně připravené stopy a úžasné atmosféry vás čeká bezkonkurenční servis pro závodníky na trase i v zázemí, připravený je i zajímavý doprovodný program pro doprovody a rodiny s dětmi.

0
Competitors
0
Kids
0
Kilometers
0
Locations

SERVICES

You can choose between hat, headband and multifunctional buff in original design Stopa pro zivot 2019.

If you register sooner than 20 days before the competition. You will have your name on a starting bib :-).

Fully equipped refreshment stations are ready for all competitors – even to last ones.

Hot meal is included in the starting fee free of charge.

SKI SERVIS in cooperation with Sporticus.cz

Our professional team is ready to offer you ski waxing and ski service for both techniques.

  classic technique free technique
Hobby 250 Kč glide wax CH, kick wax V 200 Kč glide wax CH
Sport 450 Kč glide wax LF, kick wax VR 400 Kč glide wax LF
Race 750 Kč glide wax LF + HF, kick wax VR 650 Kč glide wax LF + HF, structure

Test centre Rossignol

Rossignol racing team offers you possibility to test the newest models on all Stopa pro zivot races. Make a reservation Here.

Ski rental

If you don’t have our own equipment, you can rent it free of charge in the competition area. No reservation is needed.

Rules

Rules are on separated page.

PARTNERS

CONTACT

Seriál závodů Stopa pro život organizuje Stopa pro život, z.s. ve spolupráci se společností Petr Čech Sport, a.s., specialista na sportovní eventy.

Obecné informace a dotazy: info@stopaprozivot.cz
Tel: +420 721 719 537
Na infolince jsme vám k dispozici ve všední dny od 9:00 – 15:00

Korespondenční adresa:

Petr Čech Sport, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
IČ: 02862336

Fakturační adresa

Stopa pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
IČ: 03402703

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Stopa pro život, z.s., IČO: 034 027 03, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61272, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním seriálu běžeckých závodů Stopa pro život. Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“). 

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací seriálu běžeckých závodů Stopa pro život, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením byl společností jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné Spolkem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailu gdpr@kolopro.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

 1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME PRO : KDE ZPRACOVÁVÁME:
Jméno a příjmení Registrace do závodu, výsledky závodu www.stopaprozivot.cz
Adresa   www.stopaprozivot.cz
Pohlaví Volitelný údaj ve formulářích www.stopaprozivot.cz
Datum narození   www.stopaprozivot.cz
Jazyk Volitelný údaj ve formulářích  
Měna Volitelný údaj ve formulářích  
E-mail Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
Kontaktní telefon Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
IČO/DIČ    
Sportovní klub    
Číslo licence ČSC Identifikace uživatele  
Telefonní číslo – v případě zranění Ochrana zdraví

 

 
Registrační číslo Přiděleno každému závodníkovi ke snadnější identifikaci  
Obrazové a zvukové záznamy Reklamní a marketingové účely sdělovací prostředky, propagační materiály, internet

 

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků v seriálu Stopa pro život
 • Správa uživatelského účtu ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností
 1. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Petr Čech Sport, a.s.
 • Poskytovatel časomíry
 • Poskytovatele platebních bran
 • Spoluorganizátoři závodů
 • Hlavní organizátor závodu
 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace seriálu závodů Stopa pro život a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

 1. INFORMACE O PRÁVECH  SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

 1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na gdpr@kolopro.cz,
 2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci info@stopaprozivot.cz nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@kolopro.cz.  Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.